ฐานภาษีใหม่ 2560

      คำถาม ?

         ท่านเตรียมคำนวณ ภาษี ปี 2560 แล้วหรือยัง  ====> ปีที่แล้ว เสียภาษี กี่บาท คิดว่าเยอะไปหรือเปล่า

        ถ้าท่านคิดว่า เยอะเกินไป ทำงานก็เหนื่อย เสียภาษีก็มาก อยากได้เงินโบนัสไปเที่ยวและ ฉลอง ช่วงหยุดปีใหม่

 

     อยากหาคำตอบ

 - ปรึกษาเราวันนี้ เพื่อวางแผน การลดหย่อนภาษี

 - เปลี่ยน ภาษีเป็นเงินเก็บออมของท่าน แทนที่ท่านจะเสียภาษีเยอะๆ เปลี่ยนความคิดนิดเดียวเท่านั้น

   ให้ตัวแทนมืออาชีพดูแลท่าน ให้คำแนะนำแบบที่ผลตอบแทนดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอมา

 

        วิธีหักลดหย่อนภาษี 2556 

 

           ตารางตัวอย่างอัตราฐานภาษีใหม่ 2559

        ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556

                    อัตราภาษีแบบใหม่ 2557

ประกาศ อนุมัติใช้ฐานภาษีใหม่แล้ว (ข้อมูลจากมติชน)

โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดภาษีรัษฎากร

ฉบับที่ พ.ศ..... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อปรับปรุงบัญชีอัตราภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิจากเดิม 5 ขั้นอัตรา เป็น 7 ขั้นอัตรา

และลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37% คงเหลือ 35%

ให้มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2556 และประจำปีภาษี พ.ศ.2557

โดยจะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรในปีงบประมาณ 2556 ประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท

แต่จะช่วยกระตุ้นการบริโภค ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว และยังช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษี

ทำให้ระบบภาษีมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

** ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ โดยเฉพาะเรื่องลดหย่อนภาษี โทรหาเรา 086-462-6298 หรือฝาก ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **

                                                   Click --> E-mail : sales@muangthaisalesinsurance.com 

 

        

Visitors: 104,879