ฐานภาษีใหม่ 2560

      คำถาม ?

         ท่านเตรียมคำนวณ ภาษี ปี 2560 แล้วหรือยัง  ====> ปีที่แล้ว เสียภาษี กี่บาท คิดว่าเยอะไปหรือเปล่า

        ถ้าท่านคิดว่า เยอะเกินไป ทำงานก็เหนื่อย เสียภาษีก็มาก อยากได้เงินโบนัสไปเที่ยวและ ฉลอง ช่วงหยุดปีใหม่

 

     อยากหาคำตอบ

 - ปรึกษาเราวันนี้ เพื่อวางแผน การลดหย่อนภาษี

 - เปลี่ยน ภาษีเป็นเงินเก็บออมของท่าน แทนที่ท่านจะเสียภาษีเยอะๆ เปลี่ยนความคิดนิดเดียวเท่านั้น

   ให้ตัวแทนมืออาชีพดูแลท่าน ให้คำแนะนำแบบที่ผลตอบแทนดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอมา

 

        วิธีหักลดหย่อนภาษี 2556 

            ตารางตัวอย่างอัตราฐานภาษีใหม่ 2560

            ประกาศ อนุมัติใช้ฐานภาษี 2560 (ข้อมูลจากกรมสรรพากร ) 

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี ช่วงของเงินได้  จำนวนภาษีในแต่ละช่วง
 0 - 150,000  บาท ได้รับยกเว้น   150,000 -
150,000 - 300,000 บาท 5%   150,000    7,500.-
300,001 - 500,000 บาท 10%   200,000  20,000.-
500,001 - 750,000 บาท 15%   250,000  37,500.-
   750,001 - 1,000,000 บาท 20%    250,000  50,000.-
 1,000,001 - 2,000,000 บาท 25% 1,000,000 250,000.-
 2,000,001 - 5,000,000 บาท 30% 3,000,000 900,000.-
 5,000,001 บาทขึ้นไป 35% ไม่มีกำหนด ไม่มีกำหนด

 

 

 

** ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ โดยเฉพาะเรื่องลดหย่อนภาษี โทรหาเรา 086-462-6298 หรือฝาก ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ **

                                                   Click --> E-mail : sales@muangthaisalesinsurance.com 

 

        

Visitors: 110,253